Varmeplanskort 2030


Varmeplanskort 2030 indeholder nogle forskellige kategoriseringer af energidistrikter i Svendborg Kommune ud fra deres fjernvarmepotentiale.

Du kan tilgå Varmeplanskort 2030 via nedenstående link, der åbner kortsiden i en ny fane. Her vil du også kunne søge på din præcise adresse. 


 

Beskrivelse af kategorier i Varmeplanskort 2030:

Fjernvarme godkendt dækker over energidistrikter, hvor Svendborg Kommune har godkendt et konkret projektforslag til fjernvarmeforsyning. I disse områder vil du som udgangspunkt kunne få fjernvarme. I visse områder, som for nyligt er godkendt til fjernvarme, vil muligheden for at kunne få fjernvarme afhænge af, om der er opnået tilstrækkelig tilslutning for området og fjernvarmeledningerne er blevet etableret.

Energidistrikter, der er klassificeret som fjernvarme godkendt i Varmeplan 2030, vil ikke have mulighed for at søge tilskud til individuelle varmepumper via Varmepumpepuljen. 

Du kan kontakte dit lokale fjernvarmeselskab for at høre nærmere om muligheden for fjernvarme, hvis din bolig ligger indenfor et område, som er godkendt til fjernvarme. Bygninger, som er grænsende op til godkendte fjernvarmeområder, kan i visse konkrete tilfælde ligeledes blive forsynet gennem en stikledning. 

Du kan se en oversigt over fjernvarmeselskaber i Svendborg Kommune via dette link.

Højt fjernvarmepotentiale dækker over energidistrikter, hvor følgende kriterier er gældende:

  • Der er et fjernvarmeselskab, som har tilkendegivet, at de ønsker at forsyne området og har planer om at udarbejde et projektforslag, som kommunen kan godkende.
  • Der er udarbejdet en analyse for området, som viser at fjernvarmeforsyning vil være samfundsøkonomisk fordelagtig og økonomisk attraktiv for forbrugerne. 
  • Der er kortlagt en konkret potentiel placering til en fjernvarmecentral eller varmeproduktionsanlæg til forsyning af området.

Energidistrikter, der er klassificeret som højt fjernvarmepotentiale i Varmeplan 2030, vil ikke have mulighed for at søge tilskud til individuelle varmepumper via Varmepumpepuljen. 

Middel fjernvarmepotentiale dækker over energidistrikter med nuværende status:

  • Der er foreløbigt ikke et fjernvarmeselskab, som har tilkendegivet, at de ønsker at forsyne området og har konkrete planer om at udarbejde et projektforslag, som kommunen kan godkende.
  • Der er udarbejdet en screening eller analyse for området, som viser at området har potentiale for fjernvarmeforsyning. Der er ikke nødvendigvis kortlagt en konkret potentiel placering af en fjernvarmecentral eller varmeproduktionsanlæg til forsyning af området. 

Fælles varmeløsninger i mindre målestok kan være relevante i visse delområder i energidistriktet. Du kan læse mere om fælles varmeløsninger her.

Energidistrikter, der er klassificeret som middel fjernvarmepotentiale i Varmeplan 2030, vil have mulighed for at søge tilskud til individuelle varmepumper via Varmepumpepuljen. 

Lavt fjernvarmepotentiale dækker over energidistrikter med nuværende status:

  • Der er foreløbigt ikke et fjernvarmeselskab, som har tilkendegivet, at de ønsker at forsyne området og har planer om at udarbejde et projektforslag, som kommunen kan godkende.
  • Der er udarbejdet en screening eller analyse for området, som viser at området har lavt potentiale for fjernvarmeforsyning. 
  • Der er ikke kortlagt en potentiel mulig placering til en fjernvarmecentral eller varmeproduktionsanlæg til forsyning af området.

Som udgangspunkt vil individuelle varmeløsninger være hensigtsmæssige i energidistrikter, som er klassificeret som lavt fjernvarmepotentiale. Fælles varmeløsninger i mindre målestok kan dog være relevante i visse delområder i energidistriktet. Du kan læse mere om fælles varmeløsninger her.

Energidistrikter, der er klassificeret som lavt fjernvarmepotentiale i Varmeplan 2030, vil have mulighed for at søge tilskud til individuelle varmepumper via Varmepumpepuljen. 

Områder, som ikke er kategoriseret i Varmeplanskort 2030, er som udgangspunkt vurderet til at have et lavt fjernvarmepotentiale. 

Individuelle varmeløsninger vil derved typisk være hensigtsmæssige i disse områder. Fælles varmeløsninger i mindre målestok kan være relevante, hvis dig og dine naboer bor i et område med kort afstand mellem bygningerne og en god varmedensitet. Du kan læse mere om fælles varmeløsninger her.

Områder, som ikke er klassificeret i Varmeplan 2030 vil have mulighed for at søge tilskud til individuelle varmepumper via Varmepumpepuljen.


Bygninger, som er grænsende op til energidistrikter med højt fjernvarmepotentiale og middel fjernvarmepotentiale, kan i visse konkrete tilfælde være relevante til fjernvarmeforsyning.