Styrkepositioner

Vi tror på, at vi får mest ud af at videreudvikle og bygge oven på det, vi allerede er – eller har potentiale til at blive – rigtig gode til. Derfor spurgte vi i 2020 det lokale erhvervs- og foreningsliv om hvad de mente, der var Svendborg Kommunes særlige styrker. Resultatet faldt i fem kategorier, som vi kalder vores styrkepositioner:

  • Natur
  • Det maritime område
  • Kultur
  • Uddannelse
  • Turisme

Disse styrkepositioner vil vi forstærke og udnytte endnu mere end vi gør i dag. Derfor er de byggestenene i vores kommende strategi for kommunens udvikling.

Styrkepositionerne er til dels udarbejdet sammen med lokale aktører. De er komplekse størrelser, der kan forstås på mange måder. Vi kender ikke alle svarene og derfor er beskrivelserne foreløbige grovskitser, der er dynamiske og løbende kan forbedres.