Tilsyn med udledning

Egne løsninger i åben land kan være

  • nedsivningsanlæg
  • pileanlæg
  • biologisk filteranlæg
  • beplantet filteranlæg
  • minirenseanlæg

Af de 5 typer renseløsninger er det jf. gældende Spildevandsbekendtgørelse kun minirenseanlæg, som skal have udført tilsyn med prøveudtagning.

Grundejeren er ansvarlig for at der etableres en serviceordning for spildevandsanlægget, herunder at der sker en slamtømning, et driftseftersyn og at der bliver udtaget egenkontrolprøver. Der skal udføres et serviceeftersyn, mindst én gang årligt.

Svendborg Kommune modtager en kopi af service- og analyserapporten og kontakter producent og grundejer såfremt der er betydelige og/eller gentagende overskridelser.

Grundejer er ansvarlig for at få anlægget til at rense korrekt, og kan få råd og vejledning ved producenten af anlægget, samt ved kloakmester.

Ved etablering af et af de 4 andre anlæg, ud over minirenseanlæg, er man ikke forpligtet til at udføre tilsyn med prøveudtagning, jf. Miljøstyrelsens vejledninger.

Grundejer er dog stadig ansvarlig for, at der sker en slamtømning, og at anlægget bliver efterset og vedligeholdt jf. miljøstyrelsens vejledninger til det pågældende anlæg.

 

Anlæg, som alligevel kan få krav om prøveudtagning

Anlæg over 30 PE er ikke omfattet af undtagelsen for prøveudtagning, det kan på baggrund af en individuel og konkret vurdering indskrives i en udledningstilladelse at der skal udføres prøveudtagning.

Anlæg som ikke er omfattet af en vejledning fra Miljøstyrelsen, er ligeledes ikke omfattet af undtagelsen for prøveudtagning.