Baggrundsrapport til Udviklingsstrategi 2023-2035

Vil du være med til at forme Svendborg Kommunes fremtid?

Det går rigtig godt i Svendborg. Både i byen og på landet. Vi har samlet set haft en markant tilflytning, ledigheden er historisk lav, investorinteressen er i top og der er fuld fart på boligbyggeriet. Den udvikling skal vi holde fast i og fortsætte med, så vi også i fremtiden står stærkt i konkurrencen om at fastholde og tiltrække borgere, virksomheder og investeringer.

Som kommunalbestyrelse arbejder vi konstant på at skabe gode vilkår for alle borgere og virksomheder. Hver dag balancerer vi mange behov, tager de nødvendige hensyn og sørger for at vores kommunale service er på plads. Vi skal dog også forholde os til fremtidens Svendborg Kommune og derfor er det naturligt at stille spørgsmålet: Hvad gør vi for at fortsætte og forstærke den gode udvikling vi oplever for tiden?

 

Fem styrkepositioner at bygge videre på

Vi tror på, at vi får mest ud af at videreudvikle og bygge oven på det, vi allerede er – eller har potentiale til at blive – rigtig gode til. Derfor spurgte vi i 2020 det lokale erhvervs- og foreningsliv om hvad de mente, der var Svendborg Kommunes særlige styrker. Resultatet faldt i fem kategorier, som vi kalder vores styrkepositioner:

  • Natur
  • Det maritime DNA
  • Kultur
  • Uddannelse
  • Turisme

Disse styrkepositioner vil vi forstærke og udnytte endnu mere end vi gør i dag. Derfor er de byggestenene i vores kommende strategi for kommunens udvikling.

 

Tænk med og lad os blive klogere sammen

Denne rapport er udarbejdet sammen med lokale aktører og beskriver blandt andet de fem styrkepositioner. De er komplekse størrelser, der kan forstås på mange måder. Vi kender ikke alle svarene og derfor er beskrivelserne foreløbige grovskitser, der er dynamiske og løbende kan forbedres. For at vi lokalt kan få en fælles forståelse af styrkepositionerne, inviterer vi derfor vi alle interesserede med ind i udviklingsarbejdet. Det gør vi i to omgange:

  • Til borgermøde den 28. april 2022 med fremtidsforsker og workshops med styrkepositionerne som overskrift
  • Partnerskaber: I august til oktober. I lokale samarbejdsgrupper, hvor du fra august til oktober kan være med til at kvalitetssikre beskrivelserne af styrkepositionerne og udvikle forslag til handlinger, der forstærker styrkepositionerne og som kan indgå i udviklingsstrategien

Med afsæt i denne rapport samt input fra borgermøde og partnerskaberne udarbejder kommunalbestyrelsen i december 2022 et høringsforslag til den kommende udviklingsstrategi. Strategien vil med mål og handlinger sætte retning for, hvordan vi gør styrkepositionerne endnu bedre.

Velkommen til arbejdet med at forme Svendborg Kommunes fremtid!

Venlig hilsen

Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune

Læsevejledning

Kommunalbestyrelsen skal i 2022 arbejde med hvordan Svendborg Kommune skal udvikle sig i fremtiden og blandet andet svare på hvad vi gør for at fortsætte og forstærke den gode udvikling vi oplever for tiden. Arbejdet udmønter sig konkret i en udviklingsstrategi, som forventes vedtaget i 2023. Udviklingsstrategien er det indledende arbejde til den næste kommuneplan, og har dermed også betydning for kommunens fremtidige fysiske udvikling.

Denne baggrundsrapport er et redskab for udarbejdelsen af udviklingsstrategien og giver et blik på hvordan det går i kommunen baseret på viden, data og analyser. Baggrundsrapporten er en dynamisk rapport frem til vedtagelsen af udviklingsstrategien og kan i perioden udbygges med ny data og viden.

Baggrundsrapporten består af to hovedafsnit. ”Svendborg kommune i tal” og ”Styrkepositioner”. I afsnittet ”Svendborg Kommune i tal” præsenteres generelle data og analyser som tilsammen tegner et billede af kommunens udvikling.

Det andet hovedafsnit zoomer ind på kommunens fem styrkepositioner; Natur, Den maritime sektor, Kultur, Uddannelse og oplysning samt Turisme. Afsnittet er udarbejdet sammen med lokale aktører og oplyser om fakta og forudsætninger, aktuelle politikker og strategier samt hvilke muligheder og udfordringer kommunen står overfor i fremtiden. For hver styrkeposition er der også givet inspiration til en række mulige nøgletal, kommunalbestyrelsen kan vælge at måle på i fremtiden, for at følge udviklingen.

Rigtig god læselyst.