Hvordan vil vi arbejde med bevægelse?

Bevægelse som livsstil

  • Byrådet vil arbejde for, at flest muligt kan gå eller cykle i forbindelse med daglig pendling mellem hjem, arbejde, skole, dagtilbud og fritidsaktiviteter.
  • Byrådet vil arbejde for, at skoleveje og stisystemer til kommunens dagtilbud gøres trafiksikre og trygge.
  • Byrådet vil arbejde for, at der etableres sammenhængende stiforbindelser fra Svendborg by, lokalbyerne og landsbyerne ud i naturen.

Flere i bevægelse

  • Byrådet vil arbejde aktivt for at støtte at idrætsforeninger, landsbyer, skoler, sportshaller og lokale ildsjæle får flere i bevægelse. Byrådet vil samarbejde med foreningerne om at rekruttere nye medlemmer, blandt de borgere, som er fysisk inaktive. Vi vil tilbyde idrætsforeninger udviklingsforløb, så foreninger bliver klædt på til at samarbejde med lokalsamfund i forhold til at få flere borgere i bevægelse.
  • Svendborg Kommune vil i de kommende års indsatser i ”Bevæg dig for livet” øge de unges, børnefamiliernes, de ældres samt de udsatte og sårbare borgeregruppers deltagelse i idrætsfællesskaber.

DGI Landsstævne 2021 i Svendborg

  • Byrådet vil arbejde for, at eventuelle udbygninger af idrætsfaciliteter og etablering af adgangsforhold mm. op til DGI Landsstævne 2021, sker i samarbejde med foreninger og lokalsamfund. Investeringer skal være langtidsholdbare og til glæde og gavn for kommunens borgere før og efter Landsstævnet.