Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi bygger på en grundforståelse af, at jordens ressourcer er svindende og at det derfor er nødvendigt at bevare dem bedst muligt til gavn for klima, miljø og mennesker i fremtiden. Dette betyder, at levetiden for produkter og materialer skal forlænges mest muligt bl.a. gennem genbrug og reparation. Når produkternes levetid ikke længere kan forlænges, skal det sikres at produkternes materialer adskilles og indgår i nye kredsløb og derved genanvendes i stedet for at blive forbrændt eller deponeret. Derved reduceres både forbruget af jomfruelige råstoffer og miljøbelastningerne igennem hele forsyningskæden.

Med cirkulær økonomi åbnes mulighed for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen. Eller de kan indgå som input i et helt nyt kredsløb. Cirkulær økonomi er altså enten genanvendelse af materialer eller - endnu bedre - affaldsforebyggelse gennem produkter, der f.eks. kan repareres eller opgraderes. Det handler også om nytænkende forretningsmodeller, hvor forbrugeren kan returnere produktet til reparation eller opgradering. Eller man kan lease produkter i stedet for at sælge dem for at få mest ud af produkterne og deres ressourceforbrug.