Forhold til regionale planer

Den regionale udviklingsplan for Region Syddanmark

Baggrund
Den regionale udviklingsplan beskriver den ønskelige fremtidige udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder. Udviklingsplanen beskriver også den ønskede udvikling for:

 • natur og miljø, herunder rekreative formål,
 • erhverv, inklusive turisme,
 • beskæftigelse,
 • uddannelse
 • kultur

Forslaget til en regional udviklingsplan skal offentliggøres inden udgangen af den første halvdel af regionsrådets valgperioden på 4 år. Den kommende regionale udviklingsplan udarbejdes altså sideløbende med, at Svendborg Kommune udarbejder forslag til planstrategi. De to processer skal naturligvis hænge sammen, selvom det ikke er muligt at koordinere dem fuldstændigt, men via dialog sikres at vi arbejder efter de samme mål.

Svendborg Kommunes Planstrategi ´19 er udarbejdet i overensstemmelse med Region Syddanmarks udviklingsplan ”Vækst – og udviklingsstrategi 2016 – 2019”.

Indhold i vækst- og udviklingsstrategien
”Det gode liv” er visionen for regionens vækst- og udviklingsstrategi. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve det gode liv – både som borger og som erhvervsdrivende.

Strategien indeholder seks indsatsspor, der skal flytte Syddanmark tættere på visionen om det gode liv. Det skal ske ved både at forbedre rammebetingelserne og ved at udnytte de eksisterende rammer mere effektivt.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi indeholder seks indsatsspor:

 • Viden i bevægelse
 • Mennesker med potentialer
 • Erhverv i udvikling
 • Grønne muligheder
 • Levende byregioner
 • Stærke forbindelser

Sammenhæng til Planstrategi ’19
Visionen for Planstrategi ´19, understøtter regionens vækst- og udviklingsstrategi. I Planstrategiens vision er det gode liv i centrum for den udvikling kommunen ønsker. Samtidig er Cittaslow-tankegangen bærende for hvordan udviklingen skal foregå. Med de seks temaer, som Planstrategi ´19 sætter særlig fokus på, understøttes visionen af konkrete tiltag. Indholdet i de seks valgte temaer kredser om de samme emner, som indgår i de seks indsatsspor i regionens Vækst- og udviklingsstrategi.

Udover regionens vækst- og udviklingsstrategi varetager Region Syddanmark anden planlægning. Bl.a. Kultur Handlingsplan 2018-19, Handlingsplan for uddannelse og arbejdekraft, Råstofplan 2016 for Region Syddanmark og Fynbus' Trafikplan 2014-2017.

Planstrategi ´19 er udarbejdet i overensstemmelse med disse planer.