Status

I dette afsnit opgøres den status som afløbssystemer og anlæg har i Svendborg Kommune på udgivelsestidspunktet for spildevandplanen. Der redegøres for de planlagte tiltag, som var sat igang i Spildevandsplan 2013-2024.