Planlægning siden sidst

Siden Kommuneplan 2017-2029 blev vedtaget i december 2017, er nedenstående planer blevet udarbejdet.

Tillæg til Planstrategi ’16

Offentliggjort bekendtgjort tillæg til Planstrategi ’16:

 • Sommerhusområder – Tillæg til Planstrategi ’16

Tillæg til Kommuneplan 2017-2029

Kommuneplantillæg som er vedtaget:

 • 03 – Blandet bolig og erhvervsområde øst for Gambøt
 • 04 – Solcelleanlæg ved Rødkilde Gods

Kommuneplantillæg som er i forslag:

 • 07 – Offentligt område idræts- og skolehal Haahrs Skole og offentlig parkeringsplads
 • 11 – Blandet bolig og erhvervsområde Ørkildsgade
 • 12 – Landsbyområde Lundby

Lokalplaner siden december 2017

Lokalplaner som er vedtaget:

 • 599 - for et erhvervsområde i Vester Skerninge
 • 614 - for et solenergianlæg ved Fåborgvej 139-141, Ulbølle
 • 620 - for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Mølmarksvej
 • 632 - for et boligområde øst for Gambøtvej og syd for Søndervej

Lokalplaner som er i forslag:

 • 584 - Centerområde ved Jerchesvej 2, Svendborg
 • 622 - Område til offentlige formål ved Dronningemaen, Svendborg

Andre planer

 • Udviklingsplan for Svendborg Vest