Vandforbrug og kapacitet

De almene vandværkers forsyningskapacitet, hidtidige vandforbrug samt en prognose for det fremtidige vandforbrug er beskrevet under fanerne:

  • Vandværkernes kapacitet 
  • Hidtidig vandforbrug
  • Fremtidig vandforbrug