Ejendomme forberedt til separatkloak

I spildevandsplan 2013-2024 var der pga. vedligehold af afløbssystemet i nogle områder forberedt til afkobling af overfladevand ved en to-strengsløsning. Listen med adresser kan findes under baggrundsdata i afsnittet "Baggrundsdata og miljøvurdering". Områderne kan ligeledes ses i kortbilaget med signaturen "Plan - Fælleskloakeret område - forberedt til afkobling af regnvand".

Alle ejendomme i disse områder vil blive påbudt at afkoble overfladevandet fra spildevandskloakken enten ved at koble til regnvandsledningen eller at lave en privat løsning på egen grund til at håndtere regnvandet, også kaldet LAR. Se mere herom i "Metoder til afkobling af overfladevand" i afsnittet "Tilpasning til mere vand".