Kort

På denne fane har vi samlet en række kort, der giver et godt overblik over vandforsyningerne i Svendborg Kommune.

Kort 1: Forsyningsområderne som de ser ud ved vedtagelsen af planen. Vandværkernes ledninger er også vist på kortet.

Kort 2: Forsyningsområderne som de vil se ud, hvis denne plans mulige ændringer i forsyningsområderne indføres.

Kort 3: Vandværkerne med forsyningsområder, som de ser ud ved vedtagelsen af planen og de eksisterende sammenkoblingerne mellem vandværkerne. Derudover er de sammenkoblinger vist, som vandværkerne anbefales at etablere indenfor planperioden, såfremt disse vil forbedre forsyningssikkerheden. 

Kort 4: Placering af vandværkerne og deres boringer, som det så ud, da planen blev vedtaget. Derudover er alle sikrings- og beskyttelseszonerne samt indvindingsoplandene vist. 

Kort 5: Placering af privat brønde, boring og andre vandindvindinger.

 

Statisk kort

Kort 1: Forsyningsområderne, som de tager sig ud, ved vedtagelsen af planen. Vandværkernes ledninger er også vist på kortet.

 

Statisk kort

Kort 2: Forsyningsområderne som de vil se ud, hvis denne plans mulige ændringer i forsyningsområderne indføres.

 

Statisk kort

Kort 3: Vandværkerne med forsyningsområder, som de ser ud ved vedtagelsen af planen og de eksisterende sammenkoblingerne mellem vandværkerne. Derudover er de sammenkoblinger vist, som vandværkerne anbefales at etablere indenfor planperioden, såfremt disse vil forbedre forsyningssikkerheden.

 

Statisk kort

Kort 4: Placering af vandværkerne og deres boringer, som det så ud, da planen blev vedtaget. Derudover er alle sikrings- og beskyttelseszonerne, område med drikkevandsinteresser samt indvindingsoplandene vist. 

 

Statisk kort

Kort 5: Placering af private brønde, boringer og andre vandindvindinger.