Kort

På fanerne i venstre side har vi samlet en række kort, der giver et samlet overblik over vandforsyningerne i Svendborg Kommune. På symbolerne til højre i kortene er der mulighed for at klikke de enkelte viste kort til og fra i "lagfilteret" samt skifte baggrund med "korttype". Der kan zoomes ind på kortet via plus og minus.   
 

Kort 1: Forsyningsområderne som de ser ud ved vedtagelsen af planen. Vandværkernes ledninger er også vist på kortet.

Kort 2: Forsyningsområderne som de vil se ud, hvis denne plans mulige ændringer i forsyningsområderne indføres.

Kort 3: Vandværkerne med forsyningsområder, som de ser ud ved vedtagelsen af planen og de eksisterende sammenkoblinger mellem vandværkerne. Derudover er de sammenkoblinger vist, som vandværkerne anbefales at etablere indenfor planperioden, såfremt disse vil forbedre forsyningssikkerheden. 

Kort 4: Placering af vandværkerne og deres boringer, som det så ud, da planen blev vedtaget. Derudover er alle sikrings- og beskyttelseszonerne samt indvindingsoplandene vist. 

Kort 5: Placering af private brønde, boringer og andre vandindvindinger.