Hvorfor ønsker vi fokus på mobilitet?

Mobilitet i form af trafikal og digital infrastruktur er grundlaget for udvikling inden for bosætning, erhverv og turisme

God mobilitet er afgørende for bosætning og vækstmuligheder for erhvervslivet. Og vigtigt for, at borgerne kan deltage i fællesskaber, frivilligt arbejde, uddannelsestilbud, kultur- og idrætsaktiviteter.

Det handler om at undgå afsondrethed og give borgerne optimale muligheder for at være aktive medborgere.

En bæredygtig transport

Sammenhængende transport betyder, at kommunens borgere, besøgende og erhvervsliv kan sikres sammenhængende rejser uanset bopæl og rejsemål.

Byrådet ønsker, at den kollektive trafik, cykling og gang skal være et godt og attraktivt alternativ til kørsel i egen bil. Byrådet ønsker særligt at understøtte kombinationen af at gå/ cykle og brug af den kollektiv trafik.

Byrådet vil arbejde for at gøre det bæredygtige transportvalg – kollektiv transport, gang og cykling - til et let og attraktivt valg.

En sammenhængende trafikal infrastruktur

Der er behov for at fokusere på en forbedring og fremtidssikring af den trafikale infrastruktur og kollektive trafik mellem Svendborg og den øvrige del af Fyn. Derudover til rejsemål i det øvrige Danmark.

Kommunen har en central rolle i forbindelse med udarbejdelse og udvikling af Byregion Fyns Infrastrukturstrategi - Fyn 2017 -35, ”FYN I BEVÆGELSE”.

For byrådet er det særlig vigtigt for udvikling i Svendborg, at:

  • der bliver foretaget forbedringer på Svendborgbanen i forhold til stabil drift og flere afgange,
  • afgange på Svendborgbanen koordineres med implementering af timemodellen mellem København og Jylland og letbanen i Odense,
  • der etableres et sammenhængende net af supercykelstier på tværs af Fyn,
  • rute 8 mellem Nyborg og Fåborg bliver opgraderet til motortrafikvej,
  • der etableres den bedst mulige infrastruktur fra Svendborg Kommune til en kommende forbindelse over Femern Bælt.
Byrådet vil fortsat bakke op om samarbejdet med de øvrige fynske kommuner og Region Syddanmark for at forbedre den trafikale infrastruktur til og fra Svendborg.

Forbedring af den digitale infrastruktur

En forbedret digital infrastruktur er nødvendig for at gøre både byer og landdistrikter mere attraktive for borgere og virksomheder. I Svendborg skal vi derfor udnytte de muligheder, som teknologien giver.

Byrådet vil indgå i alle relevante samarbejder for at forbedre den digitale infrastruktur på Fyn og i Svendborg.