Status og kortlægning

Som navnet antyder, kan du i dette afsnit blive klogere på hvor langt vi er med affaldshåndtering i Svendborg kommune samt se udviklingen i affaldsmængderne fra 2013 til 2020.

I ”Status for målsætninger og indsatser i den tidligere plan” gennemgås alle målsætninger og indsatser fra Affaldsplan 2014-2024 samt hvorvidt de er opnået og hvis ikke, hvad årsagen til det er.

I ”Affaldsmængder for forrige planperiode” kortlægges udviklingen af de indsamlede affaldsfraktioner for forrige planperiode, som var 2013-2020.

Under "Nuværende affaldsordninger" kan du se en oversigt over Svendborg Kommunes affaldsordninger for både husholdninger og erhverv.

Under ”Behandlingsanlæg” beskrives de behandlingsanlæg, der anvendes i kommunen, både for det anvisningspligtige affald samt det genanvendelige affald indsamlet på genbrugspladserne.

Under ”Økonomi” kan du se et overblik over Svendborg kommunes samlede økonomi på renovationsområdet samt det forventede budget for perioden 2022-2027.

Fremskrivning af affaldsmængder” benytter Miljøstyrelsens model til at give en prognose for affaldsmængdernes udvikling i Svendborg Kommune frem til 2032.