Fremtidens renseanlæg

I Masterplan for Regn- og Spildevand indgår der mulige scenarier for en fremtidig renseanlægsstruktur for de seks renseanlæg i Svendborg Kommune. Scenarierne er baseret på vurderinger af renseanlæggenes funktionalitet, miljø, økonomi og fremtidsperspektiv. Scenarierne beskriver en række kombinationer i forhold til nedlæggelse af eksisterende anlæg med afskæring af spildevandet til eksisterende eller nyt renseanlæg. Fremtidsperspektivet i scenarierne retter sig primært mod at reducere miljøpåvirkningen fra anlæggene og etablere energiproducerende anlæg.

Miljø- og servicemål:

Miljømål

Alle renseanlæg skal overholde gældende udlederkrav jf. Spildevandsbekendtgørelsen §22. Overskridelser af udledningskravene straffes med økonomisk bod til Staten.

Servicemål

Vand og Affald arbejder ud fra Masterplan for Regn- og Spildevand samt Svendborg Kommunes Energi og Klima Politik 2019, som skal være 75% energineutral i 2025 og 100% i 2030.

Disse mål afhænger dels af afkoblingsstrategiens iværksættelse og udviklingstakt, planer for opsætning af vindmøller, solceller og varmepumper, samt centraliseringen af renseanlæg.