Gudbjerg Vandværk, andelsselskab

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand

Gudbjerg Vandværk blev renoveret i 1996 og fremtræder i fin stand. I forbindelse med renoveringen valgte man at beholde den gamle vandværksbygning.  

Værket er indrettet med lukkede trykfiltre, og rørsystemet er pænt og overskueligt.  

Værkets tre boringer er ligeledes i fin stand. Vandværket har indenfor de seneste år fået etableret overjordiske råvandsstationer på to af boringerne, så alle nu er overjordiske. 

Vandværket har tre boringer som er etableret østnordøst for vandværket langs med Stokkebækken. Fra vandværket er der henholdsvis omkring 570 m, 1,2 km og 1,3 km til boringerne.  

Anlægsid

81396

Adresse

Vandmestervej 10, 5892 Gudbjerg

Hjemmeside

www.gudbjergvand.dk

Antal forbrugere

626

Parcelhuse 

Landhuse 

Landbrug  

586 

17 

15  

Industri 

Institutioner 

Skoler 

5

2 

1 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

130.000 

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2022 (m3/år)  

95.748 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

30 

Filterkapacitet (m3/time)  

34 

Leveringskapacitet (m3/time)  

50 

Rentvandsbeholder (m3 

225 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

1,4 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

1,7 

Beholderevne (forhold)  

1,5 

De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er ligeledes passende. 

Gudbjerg Vandværk har ledninger ud i det meste af sit forsyningsområde og forsyner enkelte ejendomme i Nyborg Kommune. 

Vandværket har nødforbindelse til Gudme Vandværk og Oure Vandværk. 

Gudbjerg Vandværk har én kildeplads med tre boringer. Der er fundet pesticider i grundvandet fra boringerne, men ikke over grænseværdien. Der arbejdes på at indgå aftaler indenfor BNBO’erne. 

Pejlinger i vandværkets boringer sammenholdt med indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med den nuværende indvinding er stabil. Indvindingen har været svagt stigende siden 2000. 

Gudbjerg Vandværk er kategoriseret som et ’B’ vandværk. Vandværket er veldrevet, grænseværdierne er overholdt. Der er indgået aftaler for BNBO’erne for to af de tre boringer 

Gudbjerg Vandværks tilladelse udløber den 1. december 2023. Vandværket skal søge om ny tilladelse i god tid.

Gudbjerg Vandværk mangler kun at indgå én aftale om beskyttelse af vandværkets boringer.

Indenfor planperioden anbefales Gudbjerg Vandværk at se på mulighederne for, at der etableres en nødforbindelse til Svendborg Vands forsyningsområde. Det vil som udgangspunkt kunne styrke både Gudbjerg Vandværk og de tilstødende private vandværker.