Private spildevandsledninger

Ved etablering af private fælles spildevandssystemer, der aftager spildevand fra flere ejendom­me, skal der oprettes et spildevandslav, der skal stå for etablering og vedligehold af system­er­ne. Dette kan håndteres i en eventuel grundejerforening eller vejlav. Spildevandslavene skal sikre retningslinjer for drift og vedligehold inklusiv bestemmelser for økonomien af de parter, der har gavn af anlægget.

Ved etablering af private fælles spildevandssystemer skal der ansøges ved Svendborg Kommune om tilslutning til Vand og Affalds kloaknet.

I nye lokalplanområder hvor en bygherre selv etablerer et privat afløbssystem på en matrikel, som senere udmatrikuleres til mindre ejendomme, skal bygherre sikre at der oprettes et spildevandslav. Et eksempel på vedtægter ligger under Baggrundsdata i afsnittet "Baggrundsdata og miljøvurdering".

På kortbilaget kan de private spildevandsanlæg, som er kendt, findes. Der kan være områder, hvor der er private spildevandsanlæg, hvis konkrete udformning ikke er kommunen bekendt. Private ledningsejere opfordres til at kontakte Svendborg Kommune for at få registreret de private ledningsanlæg, hvilket kan lette sagsgangen ved fremtidig myndighedsbehandling.

Retningslinjer for private fælles spildevandssystemer kan findes under afsnittet "Lokalplanlægning".