Baggrundsdata og miljøvurdering

I dette afsnit kan man læse om principperne for spildevandsplanens økonomiske konsekvenser for Vand og Affald, samt under hvilke rammer Vand og Affald skal udarbejde deres kloakprojekter.

Det er også her at man kan læse miljøscreeningen af spildevandsplanen samt planens forhold til anden lovgivning og rammer.

I Baggrundsdata finder man alle lister og rapporter fx Skrift 27, 29 og 31, som der refereres til andre steder i planen.