Cittaslow

Svendborg Kommune opnåede i 2008, som den første danske kommune, medlemskab af den internation­ale Cittaslowbevægelse.

Ved at være en del af Cittaslow, har vi forpligtet os på, at planlægge og udvikle vores kommune med udsyn og omtanke og med fokus på vores egns lokale særpræg.

Planstrategi ´19 er byrådets vision og strategi for, hvordan vi i de kommende år skaber retning og udvikling for hele Svendborg Kommune. Cittaslowtankegangen er bærende for den udvikling byrådet ønsker og er derfor fundamentet for planstrategien.

Cittaslow giver os en fælles udviklingsretning, styrker samarbejdet og fremhæver Svendborgs særlige ken­detegn og styrker – Svendborgs identitet. Naturen, landskaberne, det maritime, det kulinariske, de velbevarede historiske bygninger, de snoede gader og de levende landsbyer.

Svendborg rummer helt unikke kvaliteter, som man ikke finder andre steder. Her er et aktiv foreningsliv, en stærk høj- og friskole tradition, masser af kulturtilbud, levende havnemiljøer, smukke landskaber - og uanset hvor du er, så er det hele tæt på.

Svendborg og Cittaslow har været knyttet sammen i 10 år. I samme periode er der sket en vækst i befolkningen, tu­rismen, kulturen og erhvervslivet. Dette er et resultat, af en løbende dialog og samarbejde mellem borgere, virksomheder, foreninger og Svendborg Kommune – om det gode liv.

Cittaslow handler om kvalitet og omtanke. Vi skal bruge de moderne og teknologiske løsninger på en kreativ måde, med afsæt i de lokale særpræg, traditioner og historien.

Cittaslow er med til at skabe lokal stolthed, og har fokus på det som gør Svendborg til noget helt særligt.

Byrådet vil, med omhu og omtanke, arbejde for at bevare Svendborgs lokale særpræg, når vi arbejder med fremtidens udvikling. Med Cittaslow sætter vi gang i hjulene, kreativiteten og udviklingen samtidig med, at vi værner om Svend­borgs sjæl og identitet.