Hvordan vil vi arbejde med fællesskaber?

Byregion Fyn

Byrådet vil forsat deltage i samarbejdet med de øvrige fynske kommuner i Byregion Fyn. Byrådet vil sikre, at kommuneplanlægningen i Svendborg Kommune spiller sammen med strategiplaner udarbejdet i regi af Byregion Fyn.

Frivillige kræfter

Byrådet vil øge fokus på at understøtte rammer og vilkår for den frivillige indsats. Byrådet ønsker, at samarbejdet mellem de frivillige, foreninger og kommune kan blive endnu mere fokuseret og målrettet.

Svendborgparaden er skabt af frivillige kræfter i Sydfyns Kulturforening.
Ønsket med paraden er at så mange som muligt fra det Sydfynske område involveres.

DGI Landsstævne 2021 / store events

Byrådet vil arbejde for, at store events, som DGI Landsstævnet 2021, bliver en anledning til at inddrage de borgere, som normalt ikke deltager i foreningslivet.

Uformelle og formelle mødesteder

  • Forenings-, idræts- og kulturlivet skal understøttes med gode fysiske faciliteter med god tilgængelighed.
  • Kommunens bygninger skal – hvor det er muligt – have adgangsforhold og indretning, så de kan fungere som samlingssteder for formelle og uformelle fællesskaber. Særligt bibliotekerne og idrætshaller spiller en stor rolle, som uformelle mødesteder.
  • Der skal skabes gode rammer til udfoldelse af kunst- og kulturaktiviteter – indendørs, såvel som udendørs.
  • Byrådet vil i forbindelse med udvikling af Svendborg Havn understøtte de samarbejdspartnerne, som arbejder med kunst og kultur og som bidrager til fællesskab og udvikling af kulturlivet i Svendborg
  • Der skal skabes uformelle mødesteder med mangfoldige udfoldelsesmuligheder i byens rum, i lokalbyer og landsbyer og i naturen.
  • Der skal skabes sammenhængende rekreative stiforbindelser, opholds- og aktivitetsmuligheder i naturen, som inviterer til oplevelser og fælles aktiviteter.

Bølgen i Svendborg Havn indbyder til et uformelt møde.

Børn, unge og uddannelse

Byrådet vil forny de politiske mål for børne- og ungeområdet. De politiske mål vil blive udarbejdet i samarbejde med forældre og uddannelsesinstitutioner.

Samtidig udarbejdes en uddannelsespolitik. Uddannelsespolitikken skal understøtte et miljø , hvor vi integrerer uddannelse, fællesskaber, iværksætteri, idræt, forskning, natur, klima og vækst.

Erhvervsmæssige netværk

Byrådet vil bakke op om erhvervs netværk, særligt indenfor de maritime erhverv, iværksættermiljøet, lokal fødevareproduktion og turisme.

Bofællesskaber

Byrådet vil arbejde for, at der fokuseres på, hvordan kommunen kan hjælpe borgere og foreninger, som efterspørger mulighederne for at etablere bofællesskaber i Svendborg.

Bofællesskabet - Den selvforsynende landsby, Vester Skerninge.

Landsbyklynger

Byrådet vil videreudvikle arbejdet med landsbyklynger. Erfaringer fra Gudme, Gudbjerg og Hesselager skal bruges til at understøtte, at der lokalt arbejdes med udvikling af landsbyklynger.