Hvordan vil vi arbejde med turisme?

Svendborg Havn og bymidte

Byrådet vil fortsat udvikle Svendborg Havn og havnens sammenhæng til den historiske bymidte, Øhavsstien og Østersøruten, for at tilgodese en vækst inden for blandt andet turismen.

Landsbyklynger

Byrådet vil bakke op om, at lokalbyer og landsbyer etablerer landsbyklynger, hvor beboerne ønsker at udvikle lokalområdet med fokus på turisme. Det kan f.eks. være udvikling af faciliteter, serviceydelser og produkter, der kan understøtte og berige den turistmæssige oplevelse af Sydfyn.

Oplevelsesøkonomi

Både foreninger og kommercielle aktører i Svendborg tilbyder en lang række events og begivenheder, som tiltrækker mennesker langvejs fra. Også højskolerne tilbyder attraktive kurser i ferieperioder.

Byrådet vil fortsat bakke op om, at aktørerne udvikler turismepotentialet i tilknytning til små og store begivenheder så Sydfyn fortsat er attraktiv.

Kulinarisk turisme

I Svendborg og på Sydfyn er udviklet en regional produktion af fødevarer og spisesteder.

Byrådet vil understøtte og udvikle det turistmæssige potentiale, der ligger i at tiltrække kulinariske turister, som interesserer sig for kost- og spisekultur.

Friluftsliv

Svendborg tiltrækker allerede mange friluftturister, som benytter sig af områdets naturtilbud.

Byrådet vil arbejde for at udvikle flere friluftstilbud, som både tiltrækker turister og tilgodeser lokale borgeres behov for nye friluftsaktiviteter.

Byrådet vil samtidig arbejde for at skabe større sammenhængende naturområder og beskytte de særlige områder, hvor naturen er sårbar eller tilbyder plads til ro og eftertænksomhed.

Samarbejder med andre kommuner og interessenter

Byrådet vil fortsat tage aktiv del i tværgående lokale og regionale samarbejder, som arbejder for at udvikle og markedsføre turismen på hele Fyn. Eksempelvis ”Havørred Fyn”, stiruter og udvikling af UNESCO Global Geopark Sydfyn.

Overnatningsmuligheder i Svendborg

Byrådet vil understøtte, at kapaciteten for turistovernatninger øges ved at ansøge Erhvervsstyrelsen om nye udlæg til sommerhusområder.