Revision af Kommuneplan 2017-2029

Arbejdet kommuneplanrevisionen forventes igangsat i løbet af 2019.

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres en delvis revision af Kommuneplan 2017-2029.

Følgende temaer i kommuneplanen skal revideres som følge af Planstrategi ’19:

  • Byudvikling
  • Erhverv og turisme
  • Trafik og infrastruktur
  • Byer og lokalområder

Derudover vil følgende emner blive revideret/indarbejdet som følge af den moderniseret planlov:

  • Oversvømmelse og erosion
  • Produktionsvirksomheder
  • Detailhandel
  • Naturtemaets Grønt Danmarkskort gennemgås i relation til det fynske Naturrådes anbefalinger
  • Eventuelt omdannelseslandsbyer

De resterende temaer i Kommuneplan 2017-2029 vil blive tilrettet, som en eventuel konsekvens af de reviderede temaer. Samtidig vil temaerne blive ajourført med eventuelle rettelser, der sker på baggrund af ændret lovgivning eller overordnet planlægning.