Fremtidens varme


Varmeplan 2030 et vejledende politisk redskab, som sætter mål og retning for den ønskede udvikling af varmeområdet i Svendborg Kommune. 

På disse sider kan du få mere information om de nationale rammer for kommunens varmeplanlægning. Derudover kan du læse mere om Svendborg Kommunes egne målsætninger for varmeforsyningen frem mod 2030. Hertil har varmeplanen en række fokusområder og handlinger, som Kommunalbestyrelsen vil prioritere for at realisere varmeplanens overordnede mål.