Læsevejledning

Svendborg Kommunes Vandforsyningsplan 2023-2035  findes kun som en digital plan. Hvis du alligevel ønsker at have en papirversion, kan du udskrive hele eller dele af Vandforsyningsplanen.

Vandforsyningsplanen er bygget op omkring 7 temaer, som ses i den vandrette øverste bjælke på hjemmesiden:

  • Indledning: Formålet, læsevejledning, planens tilblivelse, planens rammer, lovgrundlag, miljøscreening og ordliste. 
  • Målsætninger og retningslinjer: Målsætninger for vandforsyningen i kommunen samt retningslinjer, der skal sikre at målsætningen nås. 
  • Vand og forbrug: Baggrundsinformation om bl.a. grundvands- og vandforsyningsforhold i Svendborg Kommune og beskrivelse af den nuværende og fremtidige forsyningsstruktur i kommunen. 
  • Vandværker: Opsummering af tekniske data for hvert vandværk.
  • Kort over vandværkerne og deres forsyningsområder, ledningsnet mv. 
  • Tillæg: Der vil komme ændringer til vandforsyningsplanen. Disse vil være beskrevet som tillæg.