Import og eksport

Affaldsmængder for eksport baserer sig på udtræk fra Affaldsdatasystemet (ADS) mens importdata er indhentet hos Svendborg Kraftvarme, da der ikke var registreret importeret affald i Svendborg Kommune i ADS. Affald indsamlet fra husholdninger i Svendborg håndteres af virksomheder, og når noget af affaldet fra disse virksomheder eksporteres, registres det i ADS som affald fra pågældende virksomhed.

En hel del affald fra virksomheder i Svendborg håndteres af virksomheder i andre kommuner. Noget af dette affald eksporteres og indgår i ADS som eksport fra de pågældende kommuner. Svendborg Kommune har derfor ikke et reelt billede af, hvor meget affald fra Svendborg Kommune, der eksporteres ud af landet. Der vil i affaldsplansperioden blive arbejdet på at få mere retvisende mængder for eksport og import af affald.

 

Eksport

Import

År

Nyttiggørelse

Deponi

Nyttiggørelse 

Deponi

2018

3650,88

881

2818

0

2019

930

900

4006

0

2020

973

0

7922

0

Tabellen ovenover viser mængder, angivet i tons, eksporteret fra og importeret til Svendborg Kommune fordelt på nyttiggørelse og bortskaffelse 2018-2020.