Læsevejledning

Kommunalbestyrelsen skal i 2022 arbejde med hvordan Svendborg Kommune skal udvikle sig i fremtiden og blandet andet svare på hvad vi gør for at fortsætte og forstærke den gode udvikling vi oplever for tiden. Arbejdet udmønter sig konkret i en udviklingsstrategi, som forventes vedtaget i 2023. Udviklingsstrategien er det indledende arbejde til den næste kommuneplan, og har dermed også betydning for kommunens fremtidige fysiske udvikling.

Denne baggrundsrapport er et redskab for udarbejdelsen af udviklingsstrategien og giver et blik på hvordan det går i kommunen baseret på viden, data og analyser. Baggrundsrapporten er en dynamisk rapport frem til vedtagelsen af udviklingsstrategien og kan i perioden udbygges med ny data og viden.

Baggrundsrapporten består af to hovedafsnit. ”Svendborg kommune i tal” og ”Styrkepositioner”. I afsnittet ”Svendborg Kommune i tal” præsenteres generelle data og analyser som tilsammen tegner et billede af kommunens udvikling.

Det andet hovedafsnit zoomer ind på kommunens fem styrkepositioner; Natur, Det maritime område, Kultur, Uddannelse og oplysning samt Turisme. Afsnittet er udarbejdet sammen med lokale aktører og oplyser om fakta og forudsætninger, aktuelle politikker og strategier samt eksempler på hvilke muligheder og udfordringer kommunen står overfor i fremtiden.

Rigtig god læselyst.