Tema 3: Sammen om affald

I Svendborg Kommune vil vi blive endnu bedre til at samarbejde med parter, der kan styrke affaldsområdet i den cirkulære økonomi

Samarbejde er nøglen til at styrke affaldsområdet og den cirkulære økonomi.

De gode lokale løsninger omkring indsamling opstår gennem godt samarbejde med de berørte borgere, viceværter, renovationsarbejdere m.fl.

De bedste løsninger omkring behandlingen af affaldet forudsætter, at vi samarbejder på tværs og tænker i større løsninger. Vi kan ikke løse så kompleks en opgave alene. Det kræver et konstruktivt samarbejde mellem flere parter.

Klimadagsordenen og den grønne omstilling har medført nye behov i forhold til kommunens kommunikationsindsats overfor borgerne. Derfor vil vi fastholde og videreudvikle vores nuværende kommunikation via hjemmeside, Facebook, lokalaviser, mv., da borgerne herved har nem adgang og gode forudsætninger for at holde sig orienteret om status, ændringer og planer.

Bredt samarbejde og kommunikation

For at kunne realisere visionen for Affaldsplan 2022 er det nødvendigt med et godt samarbejde og dialog med mange forskellige parter. Vi skal blandt andet samarbejde med landets kommuner og affalds- og forsyningsselskaber om alt fra indsamling af affald, afsætning og i høj grad kommunikationen til borgere og erhverv. Vi skal bruge hinanden og udveksle viden og erfaringer med hinanden, og derved gøre hinanden bedre.

Vi skal også sikre os, at vi får involveret de borgere og virksomheder, som står for affaldssorteringen i dagligdagen. Vi skal høre deres tanker og afprøve deres gode idéer. Sammenhængene mellem affaldshåndtering, sortering og klimahensyn har i mange tilfælde høj kompleksitet, og dette understreger vigtigheden af klar formidling og lettilgængelig information på området.
Viden og motivation er forudsætninger for, at vi kan og vil træffe de rigtige valg. Kommunikation i den rette mængde, på rette sted og på rette tidspunkt, er i den forbindelse afgørende.

Derfor er det vigtigt, at der hele tiden arbejdes på at holde borgerne oplyste om affaldssortering, klima og miljø, samt på at sikre at borgerne ved præcis, hvor de kan finde hjælp og vejledning.
Borgerne skal kende vores kommunikationskanaler, så de nemt og hurtigt kan finde frem til den information, de søger.

Innovative partnerskaber

Som affaldsmyndighed skal vi være åbne for helt nye partnerskaber med andre sektorer. Det kan være med private virksomheder, organisationer eller forskningsinstitutioner, som med en anden tankegang og andre idéer kan bidrage til at udvikle innovative løsninger.

Borgerdrevne initiativer

Der skal åbnes op for bedre muligheder for at understøtte borgerdrevne initiativer som for eksempel affaldsindsamlinger i naturen, idéer til sortering i nye mulige affaldsfraktioner, samt ideer til mere direkte genbrug og genanvendelse.

 

Hvad vil vi?

Øget dialog og samarbejde med relevante parter

Øget fokus på vidensdeling og kommunikation

Fastholde engagementet i relevante affaldsfaglige netværk

Vi vil øge borgernes viden om og motivation for at affaldssortere.

Vi vil synliggøre flere af de gode budskaber om affaldssortering, genanvendelse, miljøbeskyttelse og klimahensyn.