Klimatilpasning af afløbssytemet

Afløbssystemet bliver løbende tilpasset, og der er mange forskellige aspekter, som man kan vælge at inddrage i sine overvejelser, f.eks.:

  • Behov for renovering og/eller fornyelse af kloaksystemet
  • Miljøforhold, f.eks. reduktion af overløb til recipienter
  • Byplanlægning og investeringer i byens overflader, f.eks. udskiftning af belægninger eller byggemodninger
  • Risiko for oversvømmelser pga. stormfloder og koordinering med kystsikringstiltag.
  • Tilpasning af renseanlægsstrukturen

Fornyelse og renovering

Fornyelse af afløbssystemet betyder, at afløbssystemet opgraderes til at overholde servicemålene for klimatilpasning. Dette sker ved, at Vand og Affald laver nyinvesteringer i afløbssystemet.

Renovering af afløbssystemet betyder at afløbssystemet levetidsforlænges med den oprindelige dimension. Dette sker ved, at Vand og Affald laver reinvesteringer i det eksisterende afløbssystem.