Arealanalyse

Arealanalysen nedenfor viser hvor der er af muligheder for at placere nye boliger, erhverv, centerområder (herunder detailhandel), offentlige formål samt sommerhuse i kommunen.

Kommunen har uudnyttede byggearealer, der kan rumme det forventede behov for nye boliger de næste 12 år, som forventes at være ca. 2000 boliger. Det gælder for alle kommunens lokalområder. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for nye arealer til boliger.

Der er ligeledes uudnyttede arealer i forhold til detailhandlen. I flere områder er der dog ikke fysisk plads til at placere en ny butik.

Vi har også uudnyttede arealer til kontor-, service-, produktions- og logistikerhverv. I forhold til turisme-, oplevelses- og overnatningserhverv er de uudnyttede arealer dog meget begrænsede og det vil med de nuværende planer være vanskeligt at placere nye erhverv af den type. Kommunen har ikke mulighed for at planlægge for nye sommerhuse i kystnærhedszonen på grund af lovgivning.

I forhold til offentlige byggemuligheder er der 10 skoleafdelinger, hvor der kun kan udvides i begrænset omfang. Der er ledige arealer til plejecentre i Skårup, Vester Skerninge og Stenstrup. Desuden er det besluttet at skabe arealer til et eventuelt plejecenter i Tankefuld.

Der kan skabes plads til en ny daginstitution i Skårup og der er mulighed for en mindre udvidelse i Svendborg Vest. Det er også besluttet skabe plads til en ny daginstitution på Thurø og i lyset af de stigende børnetal, bør det undersøges, om der skal findes nye arealer til andre institutioner.

Kilde: Kommunens egne data, februar 2022