Renseanlæg

Renseanlæg i tal
Forsyningsselskabet driver seks renseanlæg i Svendborg Kommune, der tilsammen modtager typisk mellem ca. 8 mio. m3 spildevand om året fra 57.560 kunder via 20.930 tilslutninger (i 2020). Det vil sige, at der hver dag i gennemsnit modtages og behandles mellem 20.000 og 25.000 m3 spildevand. Den modtagede mængde spildevand på renseanlæg er fordelt med ca. 33% spildevand fra kunder og ca. 67% overfladevand.

Den primære opgave er drift af 6 renseanlæg samt kontrol af modtaget spildevand og udledt vand efter renseproces.

I Spildevandsplan 2013-2024 vurderede Vand og Affald sine dengang syv renseanlæg, og på baggrund af den samlede drift og økonomi, blev Brudager renseanlæg nedlagt i 2014.

De seks renseanlæg, der i 2020 er i drift, er:
Egsmade, Strandgården, Hørup, Bjerreby, Gudme og Egebjerg Syd renseanlæg.

I tabellen fremgår de enkelte renseanlægs kapaciteter og rensekrav. Vandmængderne på renseanlæg er vejrafhængige, og derfor er disse angivet som afrundede variable mængder for de seneste tre år, 2017-2019.

  Egsmade Strandgården  Hørup Bjerreby Gudme Egebjerg Syd
PE - Person-eqvivalenter 105.000 20.000 5.300 3.000 3.000 20.000
Middel m3/døgn  16.000 til 18.500  1.100 til 1.500 1.400 til 1.800 570 til 590 650 til 800 1.800 til 2.100
Vandmængder udledt i alt, m3 5,9 til 6,7 mio. 0,40 til 0,56 mio. 0,53 til 0,66 mio.  0,20 til 0,22 mio. 0,24 til 0,30 mio. 0,66 til 0,77 mio.
Grænseværdier 
Organisk stof COD < 75 mg/l < 75 mg/l < 75 mg/l < 75 mg/l < 75 mg/l  < 75 mg/l
Organisk stof BI5 (modificeret) < 15 mg/l < 15 mg/l < 8 mg/l < 15 mg/l < 8 mg/l  < 15 mg/l
Total fosfor P 1 mg/l 1,5 mg/l 1 mg/l 1 mg/l 1,5 mg/l 1 mg/l
Total kvælstof N < 8 mg/l < 8 mg/l < 8 mg/l < 8 mg/l - < 8 mg/l
Ammoniak 3 mg/l 3 mg/l 3 mg/l - 2 mg/l årstidsafhængig 3 mg/l 3 mg/l 3 mg/l
Suspenderet stof 20 mg/l  20 mg/l 15 mg/l 20 mg/l 15 mg/l 20 mg/l
Krom 70 kg/år
0,01 mg/l
- - - - 10 kg/år
10 mg/l
pH, vejledende 6-9  6-9 6,5-8,5 6-9 6,5-8,5 6-9
Temperatur, vejledende max. 30 oC max. 30 oC max. 30 oC max. 30 oC max. 30 oC max. 30 oC
Bundfald efter 2 timer, vejledende -   0,1 ml/l 0,2 ml/l 0,1 ml/l -
Iltmætning, min.      60% 60%    

 

Energibesparelser på renseanlæg

I perioden for Spildevandsplan 2013-2024 var der krav om energibesparelser på transport og rensning af spildevand på renseanlæg svarende til 12% af forbruget i 2011 skulle være reduceret i 2016.

Dette mål blev ikke nået, eftersom de mulige besparelser på de fysiske anlæg over 4 år kun blev på 9,3%, og projekter omkring opsætning af vindmøller og solceller ikke kunne realiseres. Se nye mål under afsnittet "Renseanlæg".