Gældende indvindingstilladelser

Svendborg Kommune giver løbende indvindingstilladelser til de forskellige vandværker. I nedenstående skema er der vist en status på vandværkernes tilladelser.