Gennemgang af de enkelte vandværker

I denne del af vandforsyningsplanen ses der nærmere på det praktiske i forhold til vandværkerne og deres forsyning indenfor kommunen.  
 
De enkelte vandværker er opdelt i fire kategorier fra A til D efter deres forsyningspotentiale, udfordringer og investeringer i forbedringer. Som det fremgår nedenfor, så er der udover de enkelte vandværkers forsyningsområder, foretaget en opdeling i fire overordnede forsyningsområder, hvor et eller flere vandværker, er garant for det samlede områdes forsyning i nødstilfælde.  

Derefter følger en gennemgang af de enkelte vandværker, hvor deres kategorisering er uddybet. Under planbestemmelser har kommunen sat den retning eller de opgaver, som det vil være oplagt, at vandværket arbejder med. I nogle af tilfældene inddrager kommunen også andre hensyn.  

I de tilfælde, hvor der mangler fremdrift i beskyttelsen af sårbare BNBO’er, er det sat som et mål i planbestemmelserne, da det vurderes at være en væsentlig mangel i forhold til om vandværket er fremtidssikret. Beskyttelsen vil også blive indarbejdet i en kommende indsatsplan.