Hvad er en planstrategi

Planstrategien er byrådets samlede vision og politiske strategi for kommunens langsigtede udvikling. Planstrategien er et redskab for hele kommunen og samarbejdspartnere til at prioritere og målrette indsatser, således visionen efterstræbes.

Det er et lovkrav, at byrådet inden for den første halvdel af hver byrådsperiode skal offentliggøre en planstrategi. Det betyder, at der offentliggøres en ny planstrategi ca. hvert fjerde år. I den mellemliggende periode kan byrådet, når de finder det hensigtsmæssigt, offentliggøre en ny planstrategi eller et tillæg hertil.