Genbrugsstationerne

Hvorfor?

I Svendborg Kommune har vi to genbrugsstationer, en i Hesselager og en i Svendborg. På genbrugsstationerne er der mulighed for at sortere i op til 43 affaldsfraktioner. Med de nye husstandsindsamlinger bliver genanvendelse og cirkulær økonomi sat i højsædet. Der bliver derfor nye behov og nye opgaver til genbrugsstationerne.

Genbrugspladserne er populære og de har en vigtig rolle i den cirkulære økonomi.
I 2020 afleverede kommunens borgere og virksomheder ca. 35.000 ton affald på kommunens to genbrugsstationer. Genbrugsstationerne spiller derfor en vigtig rolle i omstillingen til en cirkulær økonomi. 

Hvad vil vi opnå?

Renheden af de genanvendelige materialer, er en forudsætning for, at de kan bidrage til den cirkulære økonomi. Vi vil derfor arbejde for, at affaldet til genanvendelse på genbrugsstationen har en høj kvalitet.

Brugerne af genbrugsstationerne er helt afgørende for, om der bliver sorteret korrekt. Det er ikke altid, at det er enkelt at sortere. Til at fremme korrekt sortering skal pladserne være godt indrettet, så de har en god fremkommelighed og det er let at finde de containere man skal bruge. Derfor vil vi arbejde på at genbrugsstationerne bliver endnu mere brugervenlige og tilgængelige, så de bedst muligt indgår som et vigtigt element i den cirkulære økonomi.

Der skal være god information, der understøtter hvordan der skal sorteres. Det er vigtigt at pladspersonalet kan vejlede på et kvalificeret grundlag. Det er alt sammen et led i at kvalificere genbrugsstationerne til den nære fremtids krav.

Genbrugsstationen rummer et stort potentiale for direkte genbrug. Mange af de borgere der besøger genbrugsstationen kommer med en trailer, og de har derfor også mulighed for at tage større genstande med sig igen. Vi vil derfor arbejde for mere direkte genbrug af effekter, som kommer ind på genbrugsstationerne.

 

 

Temaer der understøttes af dette indsatsområde:

 

Mål

At en større del af de indleverede effekter bliver genbrugt direkte.

At borgere oplever en høj brugervenlighed på genbrugsstationerne.

At borgerne har let adgang til at orientere sig om, hvordan affaldet behandles og genanvendes.

At der er fokus på miljø og ressourcer, når der vælges behandlingsform.

Aktiviteter

For at understøtte såvel målene for dette indsatsområde, samt målene for den samlede affaldsplan vil vi:

Undersøge muligheden for at etablere et ressource center.

Undersøge muligheden for at inkludere flere fraktioner til direkte genbrug.

Undersøge muligheden for at indgå i samarbejde med virksomheder og organisationer omkring adgang til genbrugsstationernes materialer.

Lave brugerundersøgelser af hvordan folk anvender genbrugspladsen.

Bruge genbrugsstationen til formidling.

Lave en evaluering af mulighederne for genanvendelse af nye fraktioner.