Økonomi

Svendborg Kommune er eneejer af forsyningsselskabet Vand og Affald, som er fællesbetegnelsen for Svendborg Forsyning A/S, og herunder Svendborg Forsyningsservice A/S, Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S, Svendborg VE A/S og Svendborg Vejbelysning A/S.

I 1. halvår orienterer Vand og Affald Byrådet om det realiserede resultatet og virksomhedsplaner for det kommende år.

I 2. halvår forud for det nye takstår fremsendes Vand og Affalds budgetter og takstforslag for det kommende år til Byrådets behandling.