Tømningsordning

En af de væsentligste forudsætninger for, at rensningsanlæg på enkelt ejendomme uden for kloakerede områder fungerer tilfredsstillende, er, at der sker en regelmæssig tømning af bundfældningstanken.

Den obligatoriske tømningsordning for slam fra bundfældningstanke vurderes at være et nødvendigt middel i bestræbelserne på at opnå og opretholde målopfyldelse i vandløbene.

2.038 ejendomme er omfattet af ordningen. Vand og Affald har ansvaret for ordningen. Henvendelser vedrørende tømningsordningen skal rettes til Vand og Affald, tlf. 63 21 55 15.

Tømningsordningen er reguleret i "Tømningsregulativet for Svendborg Kommune".

I tømningsregulativet er der opsat retningslinjer for, hvorledes ejere af en ejendom med en bundfældningstank skal forholde sig før og efter en tømning.