Vandforsyningsplan

Kommunalbestyrelsen har den 27. februar 2024 godkendt Svendborg Kommunes Vandforsyningsplan 2023-35.

Udkastet til planen blev godkendt den 31. oktober 2023 og udkastet blev sendt i 8 ugers offentligt høring fra den 7. november 2023 til 5. januar 2024. 

Der var indkommet fire kommentarer og forslag til udkastet, som blev beskrevet i hvidbogen til vandforsyningsplanen. To af bidragene gav anledning til ændringer.

I forhold til forsyningsområderne så er er ændret for en enkelt ejendom, som indenfor planperioden kan overgår fra at blive forsynet af Gudbjerg Vandværk, til at blive forsynet fra Gislev Vandværk. Det er efter aftale mellem Gudbjerg og Gislev vandværker samt efter ønske fra ejerne af den pågældende ejendom.

 

Derudover blev der fundet enkelte fejl, som er rettet.   


På banneret øverste ses låget på en af Vindeby Vandforsynings råvandsstationer. Det kaldes overbygning på en boring ofte, når boringen som her, er ført op over jorden og installationen er beskyttet af en metalkasse. Nye boringer udstyres ofte med denne type overbygninger, mens ældre boringer ofte er skærmet fra omgivelserne af en betonbrønd.