Vandforsyningsplan

Kommunalbestyrelsen har den 31. oktober 2023 godkendt, at udkast til Vandforsyningsplan 2023-2035 for Svendborg Kommune sendes i 8 ugers offentligt høring. Høringsperioden strækker sig fra den 7. november 2023 til 5. januar 2024. 

Kommentarer og forslag til udkastet skal sendes til vand@svendborg.dk, og skal senest være modtaget den 5. januar 2024 for at komme i betragtning.

Når høringsperioden er udløbet vil bidragene blive forelagt Kommunalbestyrelsen i forbindelse med fremstillingen af forslag til den endelige Vandforsyningsplan 2023-35 for Svendborg Kommune. 

Det forventes, at den endelig Vandforsyningsplan vil bliver behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2024.


På banneret øverste ses låget på en af Vindeby Vandforsynings råvandsstationer. Det kaldes overbygning på en boring ofte, når boringen som her, er ført op over jorden og installationen er beskyttet af en metalkasse. Nye boringer udstyres ofte med denne type overbygninger, mens ældre boringer ofte er skærmet fra omgivelserne i en betonbrønd.