Vandforsyningsforhold

Vandforsyningsforholdene beskriver primært struktureringen og indretningen af almene vandværker samt private brønde og boringer i Svendborg Kommune.