Affald i private husstande

Hvorfor?

Det er i husholdningen at de fleste har direkte kontakt med affald. Mange af vores daglige aktiviteter giver os affald mellem hænderne, og det er derfor et oplagt sted at begynde at skabe de gode vaner, som kan sprede sig til andre områder af vores liv.  

Husholdningsaffald fra private hustande er en stor del af det affald der bliver generereret i kommunen. Det er derfor vigtigt at dette affald sorteres korrekt, og at potentialet for direkte genbrug udnyttes.

Hvad vil vi opnå?

I 2020 blev der implementeret en ny affaldsordning i Svendborg kommune. Det betyder at der i private husstande fremadrettet skal sorteres i 10 fraktioner. Vi vil arbejde på, at affald bliver sorteret korrekt i husholdningen, så vi får renere fraktioner, der nemmere kan indgå i den cirkulære økonomi. Nøglen til dette er kommunikation og information.

Haveaffald udgør en stor del af den samlede affaldsmængde i de private hustande. Vi vil arbejde på at haveaffald håndteres bedst muligt, med henblik på miljøet og biodiversiteten.

Med de nye affaldsordninger kan vi se, i kraft af kvaliteten af sorteringen, at mange borgere har taget ejerskab over håndteringen af deres eget affald. Vi vil arbejde på at fastholde og udbrede denne tendens.

 

Temaer der understøttes af dette indsatsområde:

 

Mål

Bedre udsortering i husholdningen

Mindre affald fra husstande

Mere direkte genbrug i private husstande

Aktiviteter

For at understøtte såvel målene for dette indsatsområde, som målene for den samlede affaldsplan vil vi:

Gennemføre kampagner eller events der understøtter affaldsplanens målsætninger indenfor affald i de private husstande.

Løbende tilpasse genbrugsbilens ydelser til behovet i forskellige boligtyper.

Informere om hvordan man kan undgå maddiker i madaffaldet om sommeren.

Samle sammen på gode ideer fra borgere, omkring hvordan man kan håndtere sit plastaffald og informerer om resultatet.