Kort 4: Placering af vandværkerne og deres boringer.

Kort 4: Placering af vandværkerne og deres boringer, som det så ud, da planen blev vedtaget. Derudover er alle sikrings- og beskyttelseszonerne samt indvindingsoplandene vist. 

Statisk kort