Tillæg til Planstrategi '16 - Sommerhusområder er indarbejdet i Planstrategi '19 og kan læses her:

Sommerhusområder