Forsyningssikkerhed

God forsyningssikkerhed er karakteriseret ved, at et vandværk kan levere drikkevand uden forsyningsstop ved strømafbrydelse, renovering af anlægsdele samt i forureningssituationer. 

Jo flere af følgende punkter en et vandværk opfylder, jo bedre forsyningssikkerhed: 

  • Har beredskabsplan 
  • Har mulighed for 100 % nødforsyning fra mindst ét andet vandværk 
  • Kan indvinde fra flere kildepladser eller boringer, der ikke står tæt på hinanden 
  • Er opbygget med parallelt anlægsafsnit, der kan tages ud af drift, uden af det medfører driftstop for vandværkets produktion af drikkevand 
  • Indvinder fra en velbeskyttet ressource eller gennemfører grundvandsbeskyttelse 
  • Har nødstrømsanlæg i tilfælde af strømsvigt  
  • Har sikring mod hærværk/indbrud 
  • Har produktionsalarmer 
  • God teknisk og hygiejnisk tilstand af vandværket og boringerne 
  • Følger procedurer for løbende vedligehold og egenkontrol på vandværket. Herunder rentvandstank og boringstilstand

Hovedparten af vandværker i kommunen har en god forsyningssikkerhed. Det skyldes, at de fleste mindre vandværker, selv om de kun har én kildeplads og ét behandlingsanlæg har forbindelse til et andet vandværk, der kan forsyne dem i tilstrækkelig grad. De større vandværker har flere og mere spredte boringer, men er sårbare overfor en bakteriel forurening på værket, hvor en kogeanbefaling kan trække ud, når der ikke kan foretages en eller tilstrækkelig udskylning og leverance af vand fra nabovandværk. Svendborg Vands tre store vandværker omkring Svendborg by kan levere vand fra de to andre værker, hvis én bliver ramt af en bakteriel forurening.