Kommunale institutioner

Hvorfor?

Kommunen løser mange forskellige opgaver. Vi er bygherrer på både store og små anlægsprojekter. Vi ejer og drifter de kommunale skoler og børneinstitutioner, hjemmeplejen og er ansvarlig for driften og vedligehold af kommunens mange bygninger. Derfor er det nødvendigt, at kommunen som
institution gør sig bevidst om alle sine materialestrømme og tager aktivt stilling til disse hele vejen fra indkøb af varer og udstyr, til produkterne i sidste ende bliver til affald.

Kommunen skal desuden, på lige fod med kommunens borgere, efterleve kravene om udsortering af det genanvendelige affald. I 2020 blev alle kommunale institutioner i Svendborg Kommune omfattet af affaldsordningerne for private husstande. 

Hvad vil vi opnå?

Svendborg Kommune er en stor arbejdsplads, hvor mange mennesker har sin dagligdag. Der bliver derfor genereret store mængder af bla. husholdningslignende affald. Det er derfor vigtigt, at de mange medarbejde har nogle gode forudsætninger for at kunne agere korrekt ift. udsortering af affald. Vi vil derfor arbejde for at højne kvaliteten af det indsamlede affald i de kommunale institutioner.

Den fælles affaldsordning for de kommunale bygninger skal gøre sorteringen nemmere både for kommunens medarbejdere og for de borgere,

som benytter sig af de kommunale tilbud. Sorteringen vil derfor foregå på samme måde, hvad end man befinder sig i en af kommunens daginstitutioner, skoler, klubber, omsorgscentre, administrationscentre, biblioteker eller andre kommunale bygninger.

Da vi er mange medarbejdere og løser mange opgaver, har vi også en stor omsætning af materialer. Det gælder alt fra kontorartikler til byggematerialer.  Vi vil derfor arbejde for mere direkte genbrug mellem de kommunale institutioner.

Det er vigtigt, at der allerede i vores indkøb, i langt højere grad end i dag tænkes i forebyggelse, recirkulering af ressourcer og materialer. Vi vil derfor arbejde for at affaldsforebyggelse og genanvendelighed bliver indtænkt i kommunens indkøbsaftaler, da indkøb af varer er direkte koblet til affaldets sammensætning og genanvendelsespotentiale, foruden selve produktionens klimabelastning.

 

Temaer der understøttes af dette indsatsområde:

Mål

At kvaliteten af det udsorterede affald er høj.

At der er en ensartet sortering for medarbejdere og brugere af kommunale institutioner.

At fremme den cirkulære tankegang i indkøb og projekter i kommunen.

Aktivitet

For at understøtte såvel målene for dette indsatsområde, som målene for den samlede affaldsplan vil vi:

Promovere og udvikle på kommunens interne genbrugsplatform.

Lave en kampagne for affaldssortering der er målrettet de kommunale institutioner. 

Gentænke Kommunens interne genbrugsplatform, med fokus på at overskydende møbler i højere grad genbruges direkte.

Individuel vejledning og rådgivning til institutionslederne ved de enkelte institutioner. 

Undersøge muligheden for at udnævne affalds/ressourceambassadøre på de kommunale intuitioner.

Gennemføre et arrangement for indkøbere af udstyr og produkter til kommunens institutioner, hvor der sættes fokus på cirkulær økonomi og indkøb.

Undersøge muligheden for at etablere et overskuds materialelager til undervisningsbrug.