Svendborg Vand A/S

Svendborg Vand har fem aktive vandværker, et inaktivt vandværk og to højdebeholdere. 

Vandværker:

  • Grubbemølleværket
  • Lunde Ny Vandværk
  • Skovmølleværket
  • Sørupværket
  • Landet Vandværk
  • Stenodden Vandværk (inaktivt vandværk, der forsynes fra Bjerreby Vandværk.) 

Højdebeholdere:

  • Heldagervej
  • Ovinehøj 

I fanen til venstre har du mulighed for at læse mere om hvert vandværk. 

Svendborg Vand arbejder på, at der i fremtiden skal være færre og større vandværker. Sørupværket blev opført i 2018 til erstatning for Hovedværket. I forbindelse med denne plan gives der tilladelse til, at Grubbemølleværket må afvikles, og vandet fra kildepladsen må ledes til Sørupværket til behandling. Der gives samtidigt den planmæssige tilladelse til, at der må etableres et ny Skovmølleværk til erstatning for det eksisterende vandværk. Den planmæssige godkendelse tilsidesætter ikke, at der skal søges om byggetilladelse og tilladelse efter Vandforsyningsloven mv.  

Vandforsyningsplanen 2023-35 giver også mulighed for, at Landet Vandværk må nedlægges, og forsyningsområdet må overtages af Vindeby Vandforsyning. Derudover må forsyningsområdet til Stenodden Vandværk overtages af Bjerreby Vandværk. Der gives også mulighed for, at højdebeholdere på Ovinehøj kan nedlægges. Det vil også kræve en tilladelse efter vandforsyningsloven, hvis det bliver aktuelt i planperioden.