Hvad er en affaldsplan?

Kommunerne er ifølge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til hvert sjette år, at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald.

Denne plan er Svendborg Kommunes samlede plan for håndtering af affald for perioden 2023-2034. Planen skal revideres mindst hvert sjette år. Den skal være detaljeret for de første seks år og mere overordnet for den resterende del af den 12-årige planperiode. Formålet med det 12-årige fokus i affaldsplanen er at sikre, at kommunen råder over tilstrækkelig kapacitet til forsvarlig håndtering af de fremtidige affaldsmængder. Her er det i særdeleshed forbrændings- og deponerings- kapaciteten, der skal tages stilling til.

Formålet med den seksårige mere detaljerede planlægning er at fastsætte en langsigtet retning og vision for kommunens arbejde på affaldsområdet. I Affaldsplan 2023-2034 kommer dette konkret til udtryk i vores valgte temaer, indsatsområder og aktiviteter.
Vi vil bruge affaldsplanen som et styrings- og planlægningsværktøj i vores hverdag. Da der kan ske ændringer i lovgivning og teknologi eller komme ny viden, der udfordrer vores tidligere beslutninger, er planen ikke bindende.

En affaldsplan skal ifølge lovgivningen på området indeholde følgende elementer:

  • En kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen.
  • En målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet.
  • En planlægningsdel, med særlig fokus på planlægningen de første seks år af planperioden.

 

Svendborgs borgere er med til at forme hvordan vi arbejder med affald

Gennem et skriftligt oplæg har Svendborg Kommune bedt om input til aktiviteter indenfor hver af de syvindsatsområder. Denne proces har været digital, da det ikke var muligt at afholde et fysisk  borgermøde på grund af covid-19.