Bæredygtighed

”Alle verdensmålene vedrører alle, herunder alle kommuner. Alle kommuner kan i egen og i fællesskabets interesse tage verdensmålene til sig og arbejde aktivt med dem.”

”Og nogle af de beslutninger, der skal træffes for at implementere verdensmålene, er upopulære i den forstand, at de kræver ændringer af mange vaner, mønstre, rettigheder og traditioner. Derfor må det forventes, at parlamenterne verden over vil være langsomme til at træffe disse – efter manges opfattelse – nødvendige beslutninger...
her toner kommunerne og byerne frem som de organisatoriske enheder, hvor verdensmålene måske i første omgang skal forstås og have medvind..”,

- Professor Steen Hildebrandt