Kort 1: Forsyningsområderne ved planens vedtagelse

Kort 1: Forsyningsområderne som de ser ud ved vedtagelsen af planen. Vandværkernes ledninger er også vist på kortet.

Statisk kort