Vand og forbrug

I Svendborg Kommune er der 14 private vandværker og det kommunalt ejede selskab: Vand og Affald, hvor Svendborg Vand A/S står for driften af 5 vandværker. Svendborg Vand står for omkring 60 % af den samlede almene vandindvinding, og langt hovedparten af vandmængden går til forsyningen af Svendborg by.   

Da vandforsyningsplanen blev opdateret, anvendte den almene vandforsyning i Svendborg Kommune 58 boringer til almen vandforsyning. Der er i de senere år etableret enkelte nye boringer og flere er på vej. Når nye boringer etableres, skyldes det ofte forurening i en af vandværkets eksisterende boringer og i mindre omfang at vandværkerne skal levere mere vand. 

Udover vandværksboringerne er der omkring 500 private brønde og boringer. En del af dem anvendes ikke og skal på sigt sløjfes.