Eksport/import

Svendborg Kommune grænser op mod Faaborg-Midtfyn - og Nyborg Kommune. Ejendommene nær kommunegrænsen forsynes til tider på tværs af kommunegrænsen, men størstedelen af kommunens drikkevand indvindes, behandles og distribueres indenfor kommunegrænsen. 

Følgende almene vandværker i Svendborg Kommune eksporterer drikkevand over kommunegrænsen: 

Vandværk 

Modtager kommune 

Antal forbrugere i modtager kommune 

Bøsøre Vandværk 

Nyborg 

14 

Hesselager Stationsbys Vandværk 

Nyborg 

4 

Gudbjerg Vandværk 

Nyborg 

1 

Vester Skerninge Vandværk 

Faaborg-Midtfyn 

5 

Ulbølle Vandværk 

Faaborg-Midtfyn 

30 

Følgende almene vandværker udenfor Svendborg Kommune forsyner ejendomme ind i kommunen: 

Vandværk 

Afsender kommune 

Antal forbruger 

Evt. kommende forbrugere i Svendborg Kommune 

Kværndrup Vandværk 

Faaborg-Midtfyn 

5 

0 

Midtfyns Vandforsyning Vandværk 

Faaborg-Midtfyn 

12 

5