Vil du være med til at forme Svendborg Kommunes fremtid?

Det går rigtig godt i Svendborg Kommune. Både i byen og på landet. Vi har samlet set haft en markant tilflytning, ledigheden er historisk lav, investorinteressen er i top og der er fuld fart på boligbyggeriet. Den udvikling skal vi holde fast i og fortsætte med, så vi også i fremtiden står stærkt i konkurrencen om at fastholde og tiltrække borgere, virksomheder og investeringer.

Som kommunalbestyrelse arbejder vi konstant på at skabe gode vilkår for alle borgere og virksomheder. Hver dag balancerer vi mange behov og tager de nødvendige hensyn i forhold til mange forskellige målgrupper. Vi sørger for, at vores kommunale kernevelfærd er på plads og ser den som et stærkt fundament til at forme Svendborg Kommunes fremtid. Men hvordan forholder vi os til fremtidens Svendborg Kommune? Hvad gør vi for at fortsætte og forstærke den gode udvikling vi oplever for tiden? Og ikke mindst: Hvordan samler vi lokale, engagerede kræfter i udviklingsarbejdet?

Fem styrkepositioner at bygge videre på

Vi tror på, at vi får mest ud af at videreudvikle og bygge oven på det, vi allerede er – eller har potentiale til at blive – rigtig gode til. Derfor spurgte vi i 2020 det lokale erhvervs- og foreningsliv om hvad de mente, der var Svendborg Kommunes særlige styrker. Resultatet faldt i fem kategorier, som vi kalder vores styrkepositioner:

  • Natur
  • Det maritime område
  • Kultur
  • Uddannelse
  • Turisme

Disse styrkepositioner vil vi forstærke og udnytte endnu mere end vi gør i dag. Derfor er de byggestenene i vores kommende strategi for kommunens udvikling.

Tænk med og lad os blive klogere sammen

Denne rapport er til dels udarbejdet sammen med lokale aktører og beskriver blandt andet de fem styrkepositioner. De er komplekse størrelser, der kan forstås på mange måder. Vi kender ikke alle svarene og derfor er beskrivelserne foreløbige grovskitser, der er dynamiske og løbende kan forbedres. For at vi lokalt kan få en fælles forståelse af styrkepositionerne, inviterer vi derfor alle interesserede med ind i udviklingsarbejdet. Det gør vi i to omgange:

  • Til borgermøde den 28. april 2022 med fremtidsforsker og workshops med styrkepositionerne som overskrift
  • Gennem samarbejde: Fra august til oktober kan du være med til at kvalitetssikre beskrivelserne af styrkepositionerne og udvikle forslag til signaturprojekter, der forstærker styrkepositionerne og som kan indgå i udviklingsstrategien.

 

Med afsæt i denne rapport samt input fra borgermøde og partnerskaberne udarbejder kommunalbestyrelsen i december 2022 et forslag til den kommende udviklingsstrategi. Strategien vil med mål og signaturprojekter sætte retning for, hvordan vi gør styrkepositionerne endnu bedre.

Velkommen til arbejdet med at forme Svendborg Kommunes fremtid!